Ontslag Driewegen

Uw werkgever in Driewegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driewegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driewegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driewegen. Uw werkgever in Driewegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driewegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driewegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driewegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driewegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driewegen of met bevallingsverlof bent in Driewegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driewegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driewegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driewegen
 • Als u in Driewegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driewegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Driewegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driewegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driewegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driewegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driewegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driewegen. Uitzonderingen in Driewegen;
 • Als uw werkgever in Driewegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driewegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driewegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driewegen niet geschikt voor uw werk in Driewegen of
 • u functioneert niet voldoende in Driewegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driewegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driewegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driewegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driewegen verblijft, dan mag uw werkgever in Driewegen u eveneens wel ontslaan.