Ontslag De driesprong

Uw werkgever in De driesprong mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De driesprong zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De driesprong

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De driesprong. Uw werkgever in De driesprong mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De driesprong arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De driesprong niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De driesprong te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De driesprong u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De driesprong of met bevallingsverlof bent in De driesprong.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De driesprong kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De driesprong die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De driesprong
 • Als u in De driesprong lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De driesprong wilt opnemen;
 • Omdat u in De driesprong lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De driesprong lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De driesprong wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De driesprong op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De driesprong

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De driesprong. Uitzonderingen in De driesprong;
 • Als uw werkgever in De driesprong bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De driesprong aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De driesprong gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De driesprong niet geschikt voor uw werk in De driesprong of
 • u functioneert niet voldoende in De driesprong.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De driesprong

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De driesprong niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De driesprong of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De driesprong verblijft, dan mag uw werkgever in De driesprong u eveneens wel ontslaan.