Ontslag Driene

Uw werkgever in Driene mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driene zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driene

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driene. Uw werkgever in Driene mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driene arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driene niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driene te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driene u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driene of met bevallingsverlof bent in Driene.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driene kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driene die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driene
 • Als u in Driene lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driene wilt opnemen;
 • Omdat u in Driene lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driene lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driene wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driene op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driene

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driene. Uitzonderingen in Driene;
 • Als uw werkgever in Driene bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driene aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driene gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driene niet geschikt voor uw werk in Driene of
 • u functioneert niet voldoende in Driene.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driene

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driene niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driene of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driene verblijft, dan mag uw werkgever in Driene u eveneens wel ontslaan.