Ontslag Driemond

Uw werkgever in Driemond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driemond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driemond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driemond. Uw werkgever in Driemond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driemond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driemond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driemond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driemond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driemond of met bevallingsverlof bent in Driemond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driemond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driemond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driemond
 • Als u in Driemond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driemond wilt opnemen;
 • Omdat u in Driemond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driemond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driemond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driemond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driemond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driemond. Uitzonderingen in Driemond;
 • Als uw werkgever in Driemond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driemond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driemond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driemond niet geschikt voor uw werk in Driemond of
 • u functioneert niet voldoende in Driemond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driemond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driemond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driemond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driemond verblijft, dan mag uw werkgever in Driemond u eveneens wel ontslaan.