Ontslag Driel

Uw werkgever in Driel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driel. Uw werkgever in Driel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driel of met bevallingsverlof bent in Driel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driel
 • Als u in Driel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driel wilt opnemen;
 • Omdat u in Driel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driel. Uitzonderingen in Driel;
 • Als uw werkgever in Driel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driel niet geschikt voor uw werk in Driel of
 • u functioneert niet voldoende in Driel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driel verblijft, dan mag uw werkgever in Driel u eveneens wel ontslaan.