Ontslag Driehuizen

Uw werkgever in Driehuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driehuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driehuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driehuizen. Uw werkgever in Driehuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driehuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driehuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driehuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driehuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driehuizen of met bevallingsverlof bent in Driehuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driehuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driehuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driehuizen
 • Als u in Driehuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driehuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Driehuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driehuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driehuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driehuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driehuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driehuizen. Uitzonderingen in Driehuizen;
 • Als uw werkgever in Driehuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driehuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driehuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driehuizen niet geschikt voor uw werk in Driehuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Driehuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driehuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driehuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driehuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driehuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Driehuizen u eveneens wel ontslaan.