Ontslag “driehuis nh”

Uw werkgever in “driehuis nh” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “driehuis nh” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “driehuis nh”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “driehuis nh”. Uw werkgever in “driehuis nh” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “driehuis nh” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “driehuis nh” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “driehuis nh” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “driehuis nh” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “driehuis nh” of met bevallingsverlof bent in “driehuis nh”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “driehuis nh” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “driehuis nh” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “driehuis nh”
 • Als u in “driehuis nh” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “driehuis nh” wilt opnemen;
 • Omdat u in “driehuis nh” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “driehuis nh” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “driehuis nh” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “driehuis nh” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “driehuis nh”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “driehuis nh”. Uitzonderingen in “driehuis nh”;
 • Als uw werkgever in “driehuis nh” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “driehuis nh” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “driehuis nh” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “driehuis nh” niet geschikt voor uw werk in “driehuis nh” of
 • u functioneert niet voldoende in “driehuis nh”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “driehuis nh”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “driehuis nh” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “driehuis nh” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “driehuis nh” verblijft, dan mag uw werkgever in “driehuis nh” u eveneens wel ontslaan.