Ontslag Driehuis

Uw werkgever in Driehuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driehuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driehuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driehuis. Uw werkgever in Driehuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driehuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driehuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driehuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driehuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driehuis of met bevallingsverlof bent in Driehuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driehuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driehuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driehuis
 • Als u in Driehuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driehuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Driehuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driehuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driehuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driehuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driehuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driehuis. Uitzonderingen in Driehuis;
 • Als uw werkgever in Driehuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driehuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driehuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driehuis niet geschikt voor uw werk in Driehuis of
 • u functioneert niet voldoende in Driehuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driehuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driehuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driehuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driehuis verblijft, dan mag uw werkgever in Driehuis u eveneens wel ontslaan.