Ontslag Driehoek

Uw werkgever in Driehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driehoek. Uw werkgever in Driehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driehoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driehoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driehoek of met bevallingsverlof bent in Driehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driehoek
 • Als u in Driehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Driehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driehoek. Uitzonderingen in Driehoek;
 • Als uw werkgever in Driehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driehoek niet geschikt voor uw werk in Driehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Driehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Driehoek u eveneens wel ontslaan.