Ontslag Drieënhuizen

Uw werkgever in Drieënhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drieënhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drieënhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drieënhuizen. Uw werkgever in Drieënhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drieënhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drieënhuizen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drieënhuizen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drieënhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drieënhuizen of met bevallingsverlof bent in Drieënhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drieënhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drieënhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drieënhuizen
 • Als u in Drieënhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drieënhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drieënhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drieënhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drieënhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drieënhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drieënhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drieënhuizen. Uitzonderingen in Drieënhuizen;
 • Als uw werkgever in Drieënhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drieënhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drieënhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drieënhuizen niet geschikt voor uw werk in Drieënhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Drieënhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drieënhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drieënhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drieënhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drieënhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Drieënhuizen u eveneens wel ontslaan.