Ontslag Driedorp

Uw werkgever in Driedorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driedorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driedorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driedorp. Uw werkgever in Driedorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driedorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driedorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driedorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driedorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driedorp of met bevallingsverlof bent in Driedorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driedorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driedorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driedorp
 • Als u in Driedorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driedorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Driedorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driedorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driedorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driedorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driedorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driedorp. Uitzonderingen in Driedorp;
 • Als uw werkgever in Driedorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driedorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driedorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driedorp niet geschikt voor uw werk in Driedorp of
 • u functioneert niet voldoende in Driedorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driedorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driedorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driedorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driedorp verblijft, dan mag uw werkgever in Driedorp u eveneens wel ontslaan.