Ontslag Driebruggen

Uw werkgever in Driebruggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driebruggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driebruggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driebruggen. Uw werkgever in Driebruggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driebruggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driebruggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driebruggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driebruggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driebruggen of met bevallingsverlof bent in Driebruggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driebruggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driebruggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driebruggen
 • Als u in Driebruggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driebruggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Driebruggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driebruggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driebruggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driebruggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driebruggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driebruggen. Uitzonderingen in Driebruggen;
 • Als uw werkgever in Driebruggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driebruggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driebruggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driebruggen niet geschikt voor uw werk in Driebruggen of
 • u functioneert niet voldoende in Driebruggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driebruggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driebruggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driebruggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driebruggen verblijft, dan mag uw werkgever in Driebruggen u eveneens wel ontslaan.