Ontslag Drieborg

Uw werkgever in Drieborg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drieborg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drieborg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drieborg. Uw werkgever in Drieborg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drieborg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drieborg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drieborg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drieborg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drieborg of met bevallingsverlof bent in Drieborg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drieborg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drieborg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drieborg
 • Als u in Drieborg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drieborg wilt opnemen;
 • Omdat u in Drieborg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drieborg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drieborg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drieborg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drieborg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drieborg. Uitzonderingen in Drieborg;
 • Als uw werkgever in Drieborg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drieborg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drieborg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drieborg niet geschikt voor uw werk in Drieborg of
 • u functioneert niet voldoende in Drieborg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drieborg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drieborg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drieborg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drieborg verblijft, dan mag uw werkgever in Drieborg u eveneens wel ontslaan.