Ontslag Drieboerehuizen /trijeboerehuzen

Uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drieboerehuizen /trijeboerehuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen. Uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen of met bevallingsverlof bent in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen
 • Als u in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drieboerehuizen /trijeboerehuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen. Uitzonderingen in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen;
 • Als uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen niet geschikt voor uw werk in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Drieboerehuizen /trijeboerehuzen u eveneens wel ontslaan.