Ontslag Driebergen-rijsenburg

Uw werkgever in Driebergen-rijsenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Driebergen-rijsenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Driebergen-rijsenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Driebergen-rijsenburg. Uw werkgever in Driebergen-rijsenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Driebergen-rijsenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Driebergen-rijsenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Driebergen-rijsenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Driebergen-rijsenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Driebergen-rijsenburg of met bevallingsverlof bent in Driebergen-rijsenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Driebergen-rijsenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Driebergen-rijsenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Driebergen-rijsenburg
 • Als u in Driebergen-rijsenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Driebergen-rijsenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Driebergen-rijsenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Driebergen-rijsenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Driebergen-rijsenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Driebergen-rijsenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Driebergen-rijsenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Driebergen-rijsenburg. Uitzonderingen in Driebergen-rijsenburg;
 • Als uw werkgever in Driebergen-rijsenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Driebergen-rijsenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Driebergen-rijsenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Driebergen-rijsenburg niet geschikt voor uw werk in Driebergen-rijsenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Driebergen-rijsenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Driebergen-rijsenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Driebergen-rijsenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Driebergen-rijsenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Driebergen-rijsenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Driebergen-rijsenburg u eveneens wel ontslaan.