Ontslag Drie hoefijzers

Uw werkgever in Drie hoefijzers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drie hoefijzers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drie hoefijzers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drie hoefijzers. Uw werkgever in Drie hoefijzers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drie hoefijzers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drie hoefijzers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drie hoefijzers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drie hoefijzers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drie hoefijzers of met bevallingsverlof bent in Drie hoefijzers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drie hoefijzers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drie hoefijzers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drie hoefijzers
 • Als u in Drie hoefijzers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drie hoefijzers wilt opnemen;
 • Omdat u in Drie hoefijzers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drie hoefijzers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drie hoefijzers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drie hoefijzers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drie hoefijzers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drie hoefijzers. Uitzonderingen in Drie hoefijzers;
 • Als uw werkgever in Drie hoefijzers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drie hoefijzers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drie hoefijzers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drie hoefijzers niet geschikt voor uw werk in Drie hoefijzers of
 • u functioneert niet voldoende in Drie hoefijzers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drie hoefijzers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drie hoefijzers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drie hoefijzers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drie hoefijzers verblijft, dan mag uw werkgever in Drie hoefijzers u eveneens wel ontslaan.