Ontslag Dreumel

Uw werkgever in Dreumel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dreumel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dreumel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dreumel. Uw werkgever in Dreumel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dreumel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dreumel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dreumel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dreumel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dreumel of met bevallingsverlof bent in Dreumel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dreumel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dreumel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dreumel
 • Als u in Dreumel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dreumel wilt opnemen;
 • Omdat u in Dreumel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dreumel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dreumel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dreumel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dreumel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dreumel. Uitzonderingen in Dreumel;
 • Als uw werkgever in Dreumel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dreumel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dreumel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dreumel niet geschikt voor uw werk in Dreumel of
 • u functioneert niet voldoende in Dreumel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dreumel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dreumel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dreumel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dreumel verblijft, dan mag uw werkgever in Dreumel u eveneens wel ontslaan.