Ontslag Dreischor

Uw werkgever in Dreischor mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dreischor zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dreischor

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dreischor. Uw werkgever in Dreischor mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dreischor arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dreischor niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dreischor te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dreischor u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dreischor of met bevallingsverlof bent in Dreischor.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dreischor kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dreischor die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dreischor
 • Als u in Dreischor lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dreischor wilt opnemen;
 • Omdat u in Dreischor lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dreischor lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dreischor wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dreischor op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dreischor

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dreischor. Uitzonderingen in Dreischor;
 • Als uw werkgever in Dreischor bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dreischor aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dreischor gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dreischor niet geschikt voor uw werk in Dreischor of
 • u functioneert niet voldoende in Dreischor.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dreischor

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dreischor niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dreischor of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dreischor verblijft, dan mag uw werkgever in Dreischor u eveneens wel ontslaan.