Ontslag Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije

Uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije. Uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije of met bevallingsverlof bent in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije
 • Als u in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije wilt opnemen;
 • Omdat u in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije. Uitzonderingen in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije;
 • Als uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije niet geschikt voor uw werk in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije of
 • u functioneert niet voldoende in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije verblijft, dan mag uw werkgever in Drachtstercompagnie /de (drachtster) kompenije u eveneens wel ontslaan.