Ontslag Drachten-azeven

Uw werkgever in Drachten-azeven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drachten-azeven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drachten-azeven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drachten-azeven. Uw werkgever in Drachten-azeven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drachten-azeven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drachten-azeven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drachten-azeven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drachten-azeven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drachten-azeven of met bevallingsverlof bent in Drachten-azeven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drachten-azeven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drachten-azeven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drachten-azeven
 • Als u in Drachten-azeven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drachten-azeven wilt opnemen;
 • Omdat u in Drachten-azeven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drachten-azeven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drachten-azeven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drachten-azeven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drachten-azeven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drachten-azeven. Uitzonderingen in Drachten-azeven;
 • Als uw werkgever in Drachten-azeven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drachten-azeven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drachten-azeven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drachten-azeven niet geschikt voor uw werk in Drachten-azeven of
 • u functioneert niet voldoende in Drachten-azeven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drachten-azeven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drachten-azeven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drachten-azeven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drachten-azeven verblijft, dan mag uw werkgever in Drachten-azeven u eveneens wel ontslaan.