Ontslag Drachten

Uw werkgever in Drachten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Drachten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Drachten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Drachten. Uw werkgever in Drachten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Drachten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Drachten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Drachten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Drachten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Drachten of met bevallingsverlof bent in Drachten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Drachten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Drachten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Drachten
 • Als u in Drachten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Drachten wilt opnemen;
 • Omdat u in Drachten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Drachten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Drachten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Drachten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Drachten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Drachten. Uitzonderingen in Drachten;
 • Als uw werkgever in Drachten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Drachten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Drachten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Drachten niet geschikt voor uw werk in Drachten of
 • u functioneert niet voldoende in Drachten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Drachten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Drachten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Drachten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Drachten verblijft, dan mag uw werkgever in Drachten u eveneens wel ontslaan.