Ontslag Draaisterhuizen /draeisterhuzen

Uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Draaisterhuizen /draeisterhuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Draaisterhuizen /draeisterhuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Draaisterhuizen /draeisterhuzen. Uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Draaisterhuizen /draeisterhuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Draaisterhuizen /draeisterhuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Draaisterhuizen /draeisterhuzen of met bevallingsverlof bent in Draaisterhuizen /draeisterhuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Draaisterhuizen /draeisterhuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Draaisterhuizen /draeisterhuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Draaisterhuizen /draeisterhuzen
 • Als u in Draaisterhuizen /draeisterhuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Draaisterhuizen /draeisterhuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Draaisterhuizen /draeisterhuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Draaisterhuizen /draeisterhuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Draaisterhuizen /draeisterhuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Draaisterhuizen /draeisterhuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Draaisterhuizen /draeisterhuzen. Uitzonderingen in Draaisterhuizen /draeisterhuzen;
 • Als uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Draaisterhuizen /draeisterhuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen niet geschikt voor uw werk in Draaisterhuizen /draeisterhuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Draaisterhuizen /draeisterhuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Draaisterhuizen /draeisterhuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Draaisterhuizen /draeisterhuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Draaisterhuizen /draeisterhuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Draaisterhuizen /draeisterhuzen u eveneens wel ontslaan.