Ontslag Draaibrug

Uw werkgever in Draaibrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Draaibrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Draaibrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Draaibrug. Uw werkgever in Draaibrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Draaibrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Draaibrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Draaibrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Draaibrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Draaibrug of met bevallingsverlof bent in Draaibrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Draaibrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Draaibrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Draaibrug
 • Als u in Draaibrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Draaibrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Draaibrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Draaibrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Draaibrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Draaibrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Draaibrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Draaibrug. Uitzonderingen in Draaibrug;
 • Als uw werkgever in Draaibrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Draaibrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Draaibrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Draaibrug niet geschikt voor uw werk in Draaibrug of
 • u functioneert niet voldoende in Draaibrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Draaibrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Draaibrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Draaibrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Draaibrug verblijft, dan mag uw werkgever in Draaibrug u eveneens wel ontslaan.