Ontslag Douwen

Uw werkgever in Douwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Douwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Douwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Douwen. Uw werkgever in Douwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Douwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Douwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Douwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Douwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Douwen of met bevallingsverlof bent in Douwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Douwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Douwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Douwen
 • Als u in Douwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Douwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Douwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Douwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Douwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Douwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Douwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Douwen. Uitzonderingen in Douwen;
 • Als uw werkgever in Douwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Douwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Douwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Douwen niet geschikt voor uw werk in Douwen of
 • u functioneert niet voldoende in Douwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Douwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Douwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Douwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Douwen verblijft, dan mag uw werkgever in Douwen u eveneens wel ontslaan.