Ontslag Douvergenhout

Uw werkgever in Douvergenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Douvergenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Douvergenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Douvergenhout. Uw werkgever in Douvergenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Douvergenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Douvergenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Douvergenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Douvergenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Douvergenhout of met bevallingsverlof bent in Douvergenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Douvergenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Douvergenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Douvergenhout
 • Als u in Douvergenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Douvergenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Douvergenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Douvergenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Douvergenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Douvergenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Douvergenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Douvergenhout. Uitzonderingen in Douvergenhout;
 • Als uw werkgever in Douvergenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Douvergenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Douvergenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Douvergenhout niet geschikt voor uw werk in Douvergenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Douvergenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Douvergenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Douvergenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Douvergenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Douvergenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Douvergenhout u eveneens wel ontslaan.