Ontslag Dortherhoek

Uw werkgever in Dortherhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dortherhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dortherhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dortherhoek. Uw werkgever in Dortherhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dortherhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dortherhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dortherhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dortherhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dortherhoek of met bevallingsverlof bent in Dortherhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dortherhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dortherhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dortherhoek
 • Als u in Dortherhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dortherhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Dortherhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dortherhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dortherhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dortherhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dortherhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dortherhoek. Uitzonderingen in Dortherhoek;
 • Als uw werkgever in Dortherhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dortherhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dortherhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dortherhoek niet geschikt voor uw werk in Dortherhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Dortherhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dortherhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dortherhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dortherhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dortherhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Dortherhoek u eveneens wel ontslaan.