Ontslag Dorshout

Uw werkgever in Dorshout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dorshout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dorshout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dorshout. Uw werkgever in Dorshout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dorshout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dorshout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dorshout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dorshout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dorshout of met bevallingsverlof bent in Dorshout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dorshout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dorshout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dorshout
 • Als u in Dorshout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dorshout wilt opnemen;
 • Omdat u in Dorshout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dorshout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dorshout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dorshout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dorshout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dorshout. Uitzonderingen in Dorshout;
 • Als uw werkgever in Dorshout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dorshout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dorshout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dorshout niet geschikt voor uw werk in Dorshout of
 • u functioneert niet voldoende in Dorshout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dorshout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dorshout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dorshout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dorshout verblijft, dan mag uw werkgever in Dorshout u eveneens wel ontslaan.