Ontslag Dorkwerd

Uw werkgever in Dorkwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dorkwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dorkwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dorkwerd. Uw werkgever in Dorkwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dorkwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dorkwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dorkwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dorkwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dorkwerd of met bevallingsverlof bent in Dorkwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dorkwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dorkwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dorkwerd
 • Als u in Dorkwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dorkwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Dorkwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dorkwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dorkwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dorkwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dorkwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dorkwerd. Uitzonderingen in Dorkwerd;
 • Als uw werkgever in Dorkwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dorkwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dorkwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dorkwerd niet geschikt voor uw werk in Dorkwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Dorkwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dorkwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dorkwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dorkwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dorkwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Dorkwerd u eveneens wel ontslaan.