Ontslag Dordrecht

Uw werkgever in Dordrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dordrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dordrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dordrecht. Uw werkgever in Dordrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dordrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dordrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dordrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dordrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dordrecht of met bevallingsverlof bent in Dordrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dordrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dordrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dordrecht
 • Als u in Dordrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dordrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Dordrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dordrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dordrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dordrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dordrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dordrecht. Uitzonderingen in Dordrecht;
 • Als uw werkgever in Dordrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dordrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dordrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dordrecht niet geschikt voor uw werk in Dordrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Dordrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dordrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dordrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dordrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dordrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Dordrecht u eveneens wel ontslaan.