Ontslag Doosje

Uw werkgever in Doosje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doosje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doosje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doosje. Uw werkgever in Doosje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doosje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doosje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doosje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doosje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doosje of met bevallingsverlof bent in Doosje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doosje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doosje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doosje
 • Als u in Doosje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doosje wilt opnemen;
 • Omdat u in Doosje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doosje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doosje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doosje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doosje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doosje. Uitzonderingen in Doosje;
 • Als uw werkgever in Doosje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doosje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doosje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doosje niet geschikt voor uw werk in Doosje of
 • u functioneert niet voldoende in Doosje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doosje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doosje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doosje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doosje verblijft, dan mag uw werkgever in Doosje u eveneens wel ontslaan.