Ontslag Doorwerth

Uw werkgever in Doorwerth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doorwerth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doorwerth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doorwerth. Uw werkgever in Doorwerth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doorwerth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doorwerth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doorwerth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doorwerth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doorwerth of met bevallingsverlof bent in Doorwerth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doorwerth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doorwerth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doorwerth
 • Als u in Doorwerth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doorwerth wilt opnemen;
 • Omdat u in Doorwerth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doorwerth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doorwerth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doorwerth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doorwerth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doorwerth. Uitzonderingen in Doorwerth;
 • Als uw werkgever in Doorwerth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doorwerth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doorwerth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doorwerth niet geschikt voor uw werk in Doorwerth of
 • u functioneert niet voldoende in Doorwerth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doorwerth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doorwerth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doorwerth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doorwerth verblijft, dan mag uw werkgever in Doorwerth u eveneens wel ontslaan.