Ontslag Doornsteeg

Uw werkgever in Doornsteeg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doornsteeg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doornsteeg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doornsteeg. Uw werkgever in Doornsteeg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doornsteeg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doornsteeg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doornsteeg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doornsteeg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doornsteeg of met bevallingsverlof bent in Doornsteeg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doornsteeg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doornsteeg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doornsteeg
 • Als u in Doornsteeg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doornsteeg wilt opnemen;
 • Omdat u in Doornsteeg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doornsteeg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doornsteeg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doornsteeg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doornsteeg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doornsteeg. Uitzonderingen in Doornsteeg;
 • Als uw werkgever in Doornsteeg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doornsteeg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doornsteeg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doornsteeg niet geschikt voor uw werk in Doornsteeg of
 • u functioneert niet voldoende in Doornsteeg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doornsteeg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doornsteeg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doornsteeg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doornsteeg verblijft, dan mag uw werkgever in Doornsteeg u eveneens wel ontslaan.