Ontslag Doorning

Uw werkgever in Doorning mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doorning zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doorning

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doorning. Uw werkgever in Doorning mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doorning arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doorning niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doorning te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doorning u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doorning of met bevallingsverlof bent in Doorning.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doorning kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doorning die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doorning
 • Als u in Doorning lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doorning wilt opnemen;
 • Omdat u in Doorning lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doorning lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doorning wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doorning op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doorning

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doorning. Uitzonderingen in Doorning;
 • Als uw werkgever in Doorning bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doorning aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doorning gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doorning niet geschikt voor uw werk in Doorning of
 • u functioneert niet voldoende in Doorning.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doorning

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doorning niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doorning of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doorning verblijft, dan mag uw werkgever in Doorning u eveneens wel ontslaan.