Ontslag Doornik

Uw werkgever in Doornik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doornik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doornik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doornik. Uw werkgever in Doornik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doornik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doornik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doornik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doornik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doornik of met bevallingsverlof bent in Doornik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doornik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doornik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doornik
 • Als u in Doornik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doornik wilt opnemen;
 • Omdat u in Doornik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doornik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doornik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doornik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doornik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doornik. Uitzonderingen in Doornik;
 • Als uw werkgever in Doornik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doornik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doornik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doornik niet geschikt voor uw werk in Doornik of
 • u functioneert niet voldoende in Doornik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doornik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doornik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doornik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doornik verblijft, dan mag uw werkgever in Doornik u eveneens wel ontslaan.