Ontslag Doornhoek

Uw werkgever in Doornhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doornhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doornhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doornhoek. Uw werkgever in Doornhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doornhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doornhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doornhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doornhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doornhoek of met bevallingsverlof bent in Doornhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doornhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doornhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doornhoek
 • Als u in Doornhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doornhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Doornhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doornhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doornhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doornhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doornhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doornhoek. Uitzonderingen in Doornhoek;
 • Als uw werkgever in Doornhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doornhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doornhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doornhoek niet geschikt voor uw werk in Doornhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Doornhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doornhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doornhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doornhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doornhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Doornhoek u eveneens wel ontslaan.