Ontslag Doornenburg

Uw werkgever in Doornenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doornenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doornenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doornenburg. Uw werkgever in Doornenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doornenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doornenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doornenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doornenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doornenburg of met bevallingsverlof bent in Doornenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doornenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doornenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doornenburg
 • Als u in Doornenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doornenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Doornenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doornenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doornenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doornenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doornenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doornenburg. Uitzonderingen in Doornenburg;
 • Als uw werkgever in Doornenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doornenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doornenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doornenburg niet geschikt voor uw werk in Doornenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Doornenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doornenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doornenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doornenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doornenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Doornenburg u eveneens wel ontslaan.