Ontslag Doonheide

Uw werkgever in Doonheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doonheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doonheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doonheide. Uw werkgever in Doonheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doonheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doonheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doonheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doonheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doonheide of met bevallingsverlof bent in Doonheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doonheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doonheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doonheide
 • Als u in Doonheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doonheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Doonheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doonheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doonheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doonheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doonheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doonheide. Uitzonderingen in Doonheide;
 • Als uw werkgever in Doonheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doonheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doonheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doonheide niet geschikt voor uw werk in Doonheide of
 • u functioneert niet voldoende in Doonheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doonheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doonheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doonheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doonheide verblijft, dan mag uw werkgever in Doonheide u eveneens wel ontslaan.