Ontslag Doodstil

Uw werkgever in Doodstil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doodstil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doodstil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doodstil. Uw werkgever in Doodstil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doodstil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doodstil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doodstil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doodstil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doodstil of met bevallingsverlof bent in Doodstil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doodstil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doodstil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doodstil
 • Als u in Doodstil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doodstil wilt opnemen;
 • Omdat u in Doodstil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doodstil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doodstil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doodstil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doodstil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doodstil. Uitzonderingen in Doodstil;
 • Als uw werkgever in Doodstil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doodstil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doodstil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doodstil niet geschikt voor uw werk in Doodstil of
 • u functioneert niet voldoende in Doodstil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doodstil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doodstil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doodstil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doodstil verblijft, dan mag uw werkgever in Doodstil u eveneens wel ontslaan.