Ontslag Donzel

Uw werkgever in Donzel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Donzel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Donzel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Donzel. Uw werkgever in Donzel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Donzel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Donzel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Donzel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Donzel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Donzel of met bevallingsverlof bent in Donzel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Donzel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Donzel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Donzel
 • Als u in Donzel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Donzel wilt opnemen;
 • Omdat u in Donzel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Donzel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Donzel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Donzel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Donzel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Donzel. Uitzonderingen in Donzel;
 • Als uw werkgever in Donzel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Donzel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Donzel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Donzel niet geschikt voor uw werk in Donzel of
 • u functioneert niet voldoende in Donzel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Donzel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Donzel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Donzel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Donzel verblijft, dan mag uw werkgever in Donzel u eveneens wel ontslaan.