Ontslag Donkereind

Uw werkgever in Donkereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Donkereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Donkereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Donkereind. Uw werkgever in Donkereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Donkereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Donkereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Donkereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Donkereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Donkereind of met bevallingsverlof bent in Donkereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Donkereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Donkereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Donkereind
 • Als u in Donkereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Donkereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Donkereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Donkereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Donkereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Donkereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Donkereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Donkereind. Uitzonderingen in Donkereind;
 • Als uw werkgever in Donkereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Donkereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Donkereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Donkereind niet geschikt voor uw werk in Donkereind of
 • u functioneert niet voldoende in Donkereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Donkereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Donkereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Donkereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Donkereind verblijft, dan mag uw werkgever in Donkereind u eveneens wel ontslaan.