Ontslag Donkerbroek

Uw werkgever in Donkerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Donkerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Donkerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Donkerbroek. Uw werkgever in Donkerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Donkerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Donkerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Donkerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Donkerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Donkerbroek of met bevallingsverlof bent in Donkerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Donkerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Donkerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Donkerbroek
 • Als u in Donkerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Donkerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Donkerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Donkerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Donkerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Donkerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Donkerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Donkerbroek. Uitzonderingen in Donkerbroek;
 • Als uw werkgever in Donkerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Donkerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Donkerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Donkerbroek niet geschikt voor uw werk in Donkerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Donkerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Donkerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Donkerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Donkerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Donkerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Donkerbroek u eveneens wel ontslaan.