Ontslag Aaldonk

Uw werkgever in Aaldonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aaldonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aaldonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aaldonk. Uw werkgever in Aaldonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aaldonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aaldonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aaldonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aaldonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aaldonk of met bevallingsverlof bent in Aaldonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aaldonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aaldonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aaldonk
 • Als u in Aaldonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aaldonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Aaldonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aaldonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aaldonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aaldonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aaldonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aaldonk. Uitzonderingen in Aaldonk;
 • Als uw werkgever in Aaldonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aaldonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aaldonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aaldonk niet geschikt voor uw werk in Aaldonk of
 • u functioneert niet voldoende in Aaldonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aaldonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aaldonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aaldonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aaldonk verblijft, dan mag uw werkgever in Aaldonk u eveneens wel ontslaan.