Ontslag Doniaga /dunegea

Uw werkgever in Doniaga /dunegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doniaga /dunegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doniaga /dunegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doniaga /dunegea. Uw werkgever in Doniaga /dunegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doniaga /dunegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doniaga /dunegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doniaga /dunegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doniaga /dunegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doniaga /dunegea of met bevallingsverlof bent in Doniaga /dunegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doniaga /dunegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doniaga /dunegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doniaga /dunegea
 • Als u in Doniaga /dunegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doniaga /dunegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Doniaga /dunegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doniaga /dunegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doniaga /dunegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doniaga /dunegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doniaga /dunegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doniaga /dunegea. Uitzonderingen in Doniaga /dunegea;
 • Als uw werkgever in Doniaga /dunegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doniaga /dunegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doniaga /dunegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doniaga /dunegea niet geschikt voor uw werk in Doniaga /dunegea of
 • u functioneert niet voldoende in Doniaga /dunegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doniaga /dunegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doniaga /dunegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doniaga /dunegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doniaga /dunegea verblijft, dan mag uw werkgever in Doniaga /dunegea u eveneens wel ontslaan.