Ontslag Doniaburen

Uw werkgever in Doniaburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doniaburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doniaburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doniaburen. Uw werkgever in Doniaburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doniaburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doniaburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doniaburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doniaburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doniaburen of met bevallingsverlof bent in Doniaburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doniaburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doniaburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doniaburen
 • Als u in Doniaburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doniaburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Doniaburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doniaburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doniaburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doniaburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doniaburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doniaburen. Uitzonderingen in Doniaburen;
 • Als uw werkgever in Doniaburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doniaburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doniaburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doniaburen niet geschikt voor uw werk in Doniaburen of
 • u functioneert niet voldoende in Doniaburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doniaburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doniaburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doniaburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doniaburen verblijft, dan mag uw werkgever in Doniaburen u eveneens wel ontslaan.