Ontslag Dongjum /doanjum

Uw werkgever in Dongjum /doanjum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dongjum /doanjum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dongjum /doanjum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dongjum /doanjum. Uw werkgever in Dongjum /doanjum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dongjum /doanjum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dongjum /doanjum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dongjum /doanjum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dongjum /doanjum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dongjum /doanjum of met bevallingsverlof bent in Dongjum /doanjum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dongjum /doanjum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dongjum /doanjum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dongjum /doanjum
 • Als u in Dongjum /doanjum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dongjum /doanjum wilt opnemen;
 • Omdat u in Dongjum /doanjum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dongjum /doanjum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dongjum /doanjum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dongjum /doanjum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dongjum /doanjum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dongjum /doanjum. Uitzonderingen in Dongjum /doanjum;
 • Als uw werkgever in Dongjum /doanjum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dongjum /doanjum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dongjum /doanjum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dongjum /doanjum niet geschikt voor uw werk in Dongjum /doanjum of
 • u functioneert niet voldoende in Dongjum /doanjum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dongjum /doanjum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dongjum /doanjum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dongjum /doanjum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dongjum /doanjum verblijft, dan mag uw werkgever in Dongjum /doanjum u eveneens wel ontslaan.