Ontslag Dongen

Uw werkgever in Dongen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dongen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dongen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dongen. Uw werkgever in Dongen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dongen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dongen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dongen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dongen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dongen of met bevallingsverlof bent in Dongen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dongen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dongen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dongen
 • Als u in Dongen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dongen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dongen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dongen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dongen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dongen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dongen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dongen. Uitzonderingen in Dongen;
 • Als uw werkgever in Dongen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dongen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dongen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dongen niet geschikt voor uw werk in Dongen of
 • u functioneert niet voldoende in Dongen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dongen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dongen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dongen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dongen verblijft, dan mag uw werkgever in Dongen u eveneens wel ontslaan.