Ontslag Donderen

Uw werkgever in Donderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Donderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Donderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Donderen. Uw werkgever in Donderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Donderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Donderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Donderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Donderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Donderen of met bevallingsverlof bent in Donderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Donderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Donderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Donderen
 • Als u in Donderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Donderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Donderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Donderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Donderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Donderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Donderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Donderen. Uitzonderingen in Donderen;
 • Als uw werkgever in Donderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Donderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Donderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Donderen niet geschikt voor uw werk in Donderen of
 • u functioneert niet voldoende in Donderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Donderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Donderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Donderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Donderen verblijft, dan mag uw werkgever in Donderen u eveneens wel ontslaan.