Ontslag Domwier

Uw werkgever in Domwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Domwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Domwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Domwier. Uw werkgever in Domwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Domwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Domwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Domwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Domwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Domwier of met bevallingsverlof bent in Domwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Domwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Domwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Domwier
 • Als u in Domwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Domwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Domwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Domwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Domwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Domwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Domwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Domwier. Uitzonderingen in Domwier;
 • Als uw werkgever in Domwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Domwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Domwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Domwier niet geschikt voor uw werk in Domwier of
 • u functioneert niet voldoende in Domwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Domwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Domwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Domwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Domwier verblijft, dan mag uw werkgever in Domwier u eveneens wel ontslaan.