Ontslag Dommelsvoort

Uw werkgever in Dommelsvoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dommelsvoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dommelsvoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dommelsvoort. Uw werkgever in Dommelsvoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dommelsvoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dommelsvoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dommelsvoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dommelsvoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dommelsvoort of met bevallingsverlof bent in Dommelsvoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dommelsvoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dommelsvoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dommelsvoort
 • Als u in Dommelsvoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dommelsvoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Dommelsvoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dommelsvoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dommelsvoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dommelsvoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dommelsvoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dommelsvoort. Uitzonderingen in Dommelsvoort;
 • Als uw werkgever in Dommelsvoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dommelsvoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dommelsvoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dommelsvoort niet geschikt voor uw werk in Dommelsvoort of
 • u functioneert niet voldoende in Dommelsvoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dommelsvoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dommelsvoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dommelsvoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dommelsvoort verblijft, dan mag uw werkgever in Dommelsvoort u eveneens wel ontslaan.