Ontslag Dommelen

Uw werkgever in Dommelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dommelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dommelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dommelen. Uw werkgever in Dommelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dommelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dommelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dommelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dommelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dommelen of met bevallingsverlof bent in Dommelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dommelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dommelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dommelen
 • Als u in Dommelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dommelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dommelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dommelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dommelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dommelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dommelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dommelen. Uitzonderingen in Dommelen;
 • Als uw werkgever in Dommelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dommelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dommelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dommelen niet geschikt voor uw werk in Dommelen of
 • u functioneert niet voldoende in Dommelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dommelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dommelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dommelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dommelen verblijft, dan mag uw werkgever in Dommelen u eveneens wel ontslaan.